ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De belastingdienst heeft Stichting Fonds Publicatie Thérèse Schwartze geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op http://www.anbi.nl/, http://www.belastingdienst.nl/giften/

Naam van de instelling:
Stichting Fonds Publicatie Thérèse Schwartze
RSIN (Rechtspersoon Samenwerkings Informatie Nummer): 80 60 94 953
KvK nummer:
41216958

Contactgegevens

Contactpersoon
Cora Hollema/auteur

Adres
Stichting Fonds Publicatie Thérèse Schwartze
Passeerdersstraat 118
1016 ZA Amsterdam

Telefoonnummer
020-6277342/06 1121 5885

E-mailadres
corahollema@kpnplanet.nl
website www.thereseschwartze.com

Bestuurssamenstelling
M.C.A. Jansen, voorzitter
N.L. Razenberg-Stel, penningmeester
I.H.M. Henneman, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doel
De stichting stelt zich ten doel: het verrichten van onderzoek naar en het publiek mondiaal te informeren over het leven en oeuvre van de Nederlands-Amerikaanse societyportrettiste Therese Schwartze (1851-1918).
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a.    Het verwerven van fondsen en het aantrekken van sponsors en subsidies ten behoeve van de publicatie van een boeken in verschillende talen over het leven en oeuvre van Therese Schwartze;
b.    De voorbereiding en organisatie van tentoonstellingen in verschillende landen over het leven en oeuvre van Therese Schwartze, in het kader van deze publicaties;
c.    Het ontplooien van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Missie
Mondiaal bekendheid geven aan het leven en oeuvre van Therese Schwartze.

Bestaansreden
Publicaties op cultureel gebied zijn moeilijk te financieren zonder subsidie.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

–    Er is een nieuw bestuur gevormd;
–    De notaris heeft nieuwe statuten opgesteld en er is een notariële acte opgemaakt;
–    Er is in 2015 een Engelstalig boek gepubliceerd over leven en oeuvre van Therese Schwartze in een beperkte oplage van 500 ex.
–    Deze Engelstalige publicatie dient onder andere om internationaal interesse te wekken voor publicaties in het Duits, Frans, Italiaans, Japans en Chinees.

Beleidsplan

ANBI Verantwoording

Jaarrekeningen